Tag: santri tahfidz

Sedekah
Suka Cita Santri Dapat Traktiran Buka Puasa

Suka Cita Santri Dapat Traktiran Buka Puasa

Santri tahfidz di Bandung berbahagia mendapat traktiran buka puasa.